Förbjud rökning på allmän plats!

Nu är tiden mogen att införa ett allmänt rökförbud i Sverige, ingen skall få förpesta luften för sina medmänniskor genom att blåsa tobaksrök på dom! Fysisk misshandel är inte tillåten, men att anfalla sina medmänniskors lungor med kvävande rök är (än så länge) tillåtet.

Ok, rökare måste själva få bestämma om de vill förstöra sin kropp eller inte, invänder någon kanske, men nej, så länge deras missbruk så påtagligt påverkar andra negativt, är det inte helt och hållet deras ensak. Om de till exempel skulle stå och dunka sina huvuden i väggen istället för att röka (ungefär lika korkat) skulle saken hamna i ett annat läge eftersom huvud-dunkandet inte påverkar någon annan än den som dunkar.

Rökares sjukdomar behandlas av sjukvården precis som alla andras, det är allt annat än självklart. Om man med berått mod förstör sin kropp borde man inte få vård i samma ögonblick man behöver det, i alla fall inte utan vidare. Självskadebeteende som att skära sig och svälta sig är något helt annat, ofta psykiskt betingat.

Förbudet mot att röka på restauranger och barer har bara givit positiva effekter. Alla som jobbar i restaurangbranschen är rörande överens om att deras arbetsmiljö har blivit bättre och alla gäster (utom rökarna) trivs bättre. Ingen minskning i antalet restaurangbesök har kunnat noteras (något som rökarna hävdade skulle bli följden av ett förbud). Så nu är det dags för nästa steg: Förbjud rökning på allmän plats i Sverige!

Droppe
Droppe (bilden lånad)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *